Lokalizacja

rp_budownictwo14.jpgLokalizacja izolatorów oraz lokalizacja najbliższego słupa linii napowietrznej, w stosunku do dostępnych części dachu, balkonu lub okna muszą być takie, aby uniemożliwiały przypadkowe dotknięcie nieizolowanych przewodów przyłącza znajdujących się pod napięciem. Odległości te muszą być tym większe, im bardziej dostępna jest dana część budynku, największe np. w pobliżu tarasu lub balkonu, a mniejsze od stromej części dachu czy też okna. Odcinek linii doprowadzającej energię elektryczną od izolatorów na stojaku lub izolatorów naściennych do złącza wykonuje się pojedynczymi przewodami izolowanymi, wciągniętymi do rurki, lub też kabelkiem wielożyłowym. Złączem nazywamy ten element instalacji elektrycznej w budynku, w którym łączy się linię zasilającą doprowadzoną od izolatorów z wewnętrzną linią zasilającą. W złączu umieszcza się główne bezpieczniki budynku. Złącza napowietrzna są umieszczane w pobliżu dachu budynku tak, aby odcinek linii od stojaka lub izolatorów naściennych do złącza był jak najkrótszy. Złącze jest wyposażone w trzy (a w przypadku przyłączy jednofazowych w jeden) bezpieczniki i zacisk do przyłączenia przewodu zerowego. Z reguły jest umieszczone w zamykanej wnęce, choć może być także umieszczone na ścianie w obudowie blaszanej lub żeliwnej.

Podobne wpisy tematyczne online: